Język francuski

Paryż, Francja

Język francuski zajmuje 6 miejsce w rankingu najczęściej używanych języków świata. Jest językiem ojczystym dla ok 80 mln ludzi we Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanadzie (prowincja Quebec), Luksemburgu, Monako, Beninie, Burkina Faso, Senegalu czy w Polinezji Francuskiej. Język ten używany jest również w kilku krajach, w których nie ma statusu języka urzędowego, takich jak: Tunezja, Algieria czy Maroko. We Włoszech obcokrajowcom łatwiej porozumieć się w języku francuskim niż angielskim.

Język francuski to język indoeuropejski z grupy języków romańskich. Wywodzi się z łaciny, w związku z czym występuje w nim wiele podobieństw do tego języka, pod względem słownictwa i gramatyki. Zauważalne są tu też wpływy języków celtyckich, germańskich oraz języka starogreckiego.

Alfabet francuski jest odmianą alfabetu łacińskiego i składa się 26 liter, przy czym niektóre z nich (głównie samogłoski) opatrzone są znakami diakrytycznymi, np.: à, â, ç, é, è, ê, ë, î, ï, ô, û, ù, ü, ÿ. Istnieją tu też dwie ligatury (czyli litery połączone): œ oraz æ.

Istotną cechą francuskiej gramatyki jest różnorodność czasów i trybów. W trybie orzekającym istnieje tu osiem czasów, przy czym dwa z nich nie są używane w języku mówionym. W mowie nie odróżnia się również wiele form gramatycznych, które występują w piśmie.

Nad czystością języka francuskiego czuwa od roku 1665 Akademia Francuska. Jej zadaniem jest dbanie o to aby używano terminów pochodzenia francuskiego i, jeśli trzeba, tworzenie nowych terminów zastępujących nazewnictwo przyjęte z języka angielskiego.

Wpisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona korzysta z plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Dowiedz się więcej.
Akceptuję
x